Opgelucht

(Ultra lage emissie voertuig: Pink Monster Cross – Black Mountain Cycles)

 

Een mens ademt dagelijks 14 kg lucht in. Propere lucht is essentieel voor iedereen met longen. Dagelijks lezen we nieuws over luchtverontreiniging en de impact hiervan op onze gezondheid. Wetenschappers, artsen, organisaties, media, politici en burgers zetten luchtvervuiling hoog op de agenda. Het is 5 na 12. De prangende vraag die rest is wanneer de frisse ideeën van de to-do-lijst kunnen worden geschrapt.

 

Meten 

Een tijdje geleden mochten we -nieuwsgierigaards als we zijn- deelnemen aan het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit met Curieuzeneuzen.

Onder het motto ‘meten is weten’ hingen er vorige lente aan de straatkant van ons slaapkamerraam 2 buisjes die gedurende een maand de NO2 hebben opgemeten in de lucht.

 

NO2

NO2 of stikstofdioxide is een gas dat in de atmosfeer terecht komt door allerlei verbrandingsprocessen, zoals bijvoorbeeld in de motor van een auto, in verwarmingsketels, in de industrie of elektriciteitscentrales. 61% van de NO2-uitstoot in Vlaanderen is afkomstig van het verkeer, één van de grootste oorzaken van luchtverontreiniging.

Niet alleen dieselwagens produceren luchtvervuiling, ook benzinewagens en alle andere types wagens met een verbrandingsmotor vervuilen de lucht. De NO2-uitstoot bij dieselwagens is wel een stuk hoger dan die bij benzinewagens.

Op korte termijn kan NO2 ontstekingen in de longen veroorzaken, tot kortademigheid leiden en een astma-aanval uitlokken. Ook hart- en vaatproblemen zijn mogelijke gevolgen. NO2 draagt bij aan de productie van fijn stof en ozon en is schadelijk voor de natuur.

 

Weten

We waren in eerste instantie opgelucht wanneer we de meetresultaten te zien kregen. Op onze locatie prijkte een gele stip. Op de affiche aan het raam mochten we de sticker naar het gele vak ‘gewoon’ (net boven ‘vrij goed’ groen) laten wijzen. Dit valt binnen de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Minder erg dan we aanvankelijk hadden gevreesd.

Maar onze ‘gewone score’ heeft ons niet verlost van alle andere overlast die de auto’s in de straat veroorzaken. En ook na het bestuderen van de kaart waren we minder optimistisch. Hier kleuren steden en drukke wegen gloeiend rood tot roetzwart. Hier is de lucht niet gezond voor diegenen die er wonen én niet gezond voor diegenen die er passeren, werken, spelen, rusten of naar school gaan (leven).

Het onderzoek heeft zichtbaar gemaakt wat velen al wisten: er zijn te veel plaatsen waar gemotoriseerd verkeer de lucht vervuilt en de gezondheid aantast.

 

Geweten

Iedereen heeft recht op propere lucht.

Dat de kwaliteit van de lucht alleen kan verbeteren door autogebruik aan banden te leggen heeft niets te maken met een politieke ideologie, alles met moedige keuzes die gemaakt moet worden. (Auto’s minderen heeft trouwens nog veel meer voordelen.)

Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur is het nu aan de politieke partijen en de vele kandidaten om kleur te bekennen over hoe zij willen werken aan schonere lucht. #kiesschonelucht heeft daarom aan de lijsttrekkers van de tien grootste Vlaamse steden gevraagd om stelling in te nemen over 10 lokale beleidsmaatregelen die het verschil kunnen maken voor onze luchtkwaliteit.

Deze maatregelen staan in het teken van emissie-vrij verkeer, zoals o.a. een ULEZ (een ultra lage emissie zone die verboden terrein is voor álle voertuigen met een verbrandingsmotor – ook voor de modernste benzine- en dieselmodellen.), circulatieplannen en het toepassen van het STOP-principe.

 

 

Ben je al in de juiste stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen? Of eerst nog wat toeters en bellen uithalen voor propere lucht volgend weekend?

Op zaterdag 6 en 7 oktober organiseert Filter Café Filtré in samenwerking met Greenpeace, Fietsersbond, Gracq, Critical Mass Brussel Critical Mass Gent, Critical Mass Antwerpen, Bruxsel’air, BRAL, Clean Air BXL, StratenGeneraal, Ademloos, Ringland, Vlaams Architectuur Instituut (Vai), You are here!, Kinderrechtencoalitie, Climate Express,… een nationale actie.

In Gent word je zaterdag verwacht op het Sint-Baafsplein om 15u30 voor een kinderbetoging en (‘bioafbreekbare’) ballonparade!

 

See you!

 

Vele groensels,

 

Wilma en de vogels

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Verstuur reactie