Sprankels

(Hambach Forest)

 

We staan bij de brievenbus. “Van wie is al die post?” “Verkiezingen.” “Wat zijn verkiezingen?” “Deze mensen willen allemaal burgemeester van onze stad worden. Iedereen moet kiezen wie hij de beste vindt.” “Wie is de beste?” “Dat weet ik niet.” “Ik zou voor die meisjes kiezen, want meisjes kunnen ook burgermeester worden.”

Tijdens de gesprekken met mijn vijfjarige dochter over politiek, probeer ik mijn cynisme zo goed mogelijk te verbergen. Maar ik moet wel eerlijk en geloofwaardig blijven.

Vorige week legde ik uit dat we meefietsen voor propere lucht, meer fietspaden en minder auto’s. En dat we hard moeten toeteren, bellen en wapperen zodat de burgemeester ons goed zou horen en voor propere lucht, meer fietspaden en minder auto’s gaat zorgen in de stad. “En?” Zo begon de volgende ochtend. “Heeft de burgemeester de lucht al proper gemaakt?” “Nee, liefje.” “Heeft ie ons wel goed gehoord?” “Dat weet ik niet.”

 

De voorbije dagen volgden enkele ‘overwinningen’ elkaar op. Géén politieke overwinningen.

Wel sprankels hoop voor de lucht, het klimaat en het bos.

 

Hambach

Net toen energiebedrijf RWE wilde beginnen met het kappen van het laatste stukje van het Hambach oerbos voor de ontginning van bruinkool, heeft een Duitse rechtbank een tijdelijke opschorting gevorderd van de ontbossing. De beslissing kwam er na een spoedprocedure die de milieuorganisatie BUND had opgestart. Volgens BUND moet het bos beschermd worden onder de Habitatsrichtlijn van de Europese Unie, vanwege de aanwezigheid van Bechsteins vleermuizen.

 

(Hambach Forest)

 

Actievoerders zetten zich al jaren in voor het behoud van het resterende Hambach woud en vinden de ontginning van bruinkool in strijd met de ‘energiewende’ op de Duitse (en globale) agenda. Een tijdje geleden werd, voor de ogen van de wereld, het bos ontdaan van de meer dan 80 boomhutten en vele heldhaftige bewoners-activisten.

Dat heeft niet belet dat het protest blijft groeien met ondertussen (50)duizenden mensen die overtuigd zijn van de noodzaak om het kolentijdperk snel en voorgoed af te sluiten en die respect eisen voor natuurlijk en levensnoodzakelijk erfgoed.

Ecosia, ‘de groene Google’ die -met de opbrengst van advertenties- wereldwijd bomen plant, grijpt het momentum aan om een bod te doen van 1 miljoen euro om het Hambach bos te kopen. Ecosia roept andere bedrijven en organisaties op om hetzelfde te doen. (Welke winst zou de export van de bruinkool-energie uit dit bos opleveren?)

 

Klimaatzaak

In juni 2015 oordeelde de Nederlandse rechtbank dat de Nederlandse Staat haar zorgplicht jegens zijn burgers had geschonden en beval de Staat om de uitstoot van broeikasgassen vóór 2020 met 25% te reduceren ten opzichte van 1990. De Staat ging daartegen in beroep. Tevergeefs.

In oktober 2018 oordeelde het hof in Nederland dat klimaatverandering een grote bedreiging vormt en dat de Staat een zorgplicht heeft om zo snel mogelijk de Nederlandse emissies te verlagen. Een reductie van minder dan 25% in 2020 werd in strijd met het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens verklaard.

Deze historische uitspraak stemt hoopvol en strijdvaardig voor gelijkaardige zaken zoals de Belgische Klimaatzaak.

 

Luchtzaak

Omdat de Vlaamse regering te weinig onderneemt om overtredingen van de normen van het giftige NO2 in de lucht tegen te gaan, stapte Greenpeace een jaar geleden naar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg om de bevoegde minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege (CD&V), in gebreke te stellen. De milieuorganisatie kreeg eergisteren 10 oktober gelijk op twee punten: het Vlaams Gewest moet uiterlijk over drie maanden de informatie uit het computermodel meedelen aan de Europese Commissie. Binnen het jaar moet het een luchtkwaliteitsplan opstellen, omdat de huidige maatregelen volgens de rechter niet volstaan om de NO2-concentraties onder de Europese norm te krijgen. Greenpeace vindt dat het bestaande luchtplan te vrijblijvend, niet ambitieus genoeg en te traag is en dat het concrete maatregelen mankeert zoals de implementatie van ultra lage emissie zones.

Eerder dit jaar maakten Duitse rechters de weg al vrij voor dieselbans in de grote Duitse steden.

 

Agenda

Als dat nu met kunstige dreadlocks, een keurig strikje, ingenieuze meetbuisjes, duurzame zoekmachines, kritische camera’s, traditionele toga’s of zotte toeters en bellen is. De politieke agenda wordt vandaag bepaald door boomridders, milieu-organisaties, bezorgde burgers, toeteraars, wapperaars, slimme wetenschappers, geëngageerde journalisten, groene bedrijven, activistische advocaten en moedige rechters. Als er iemand een stem verdient, dan zijn zij het wel.

 

Nu nog iemand die luistert.

 

Vele groensels,

 

Wilma en de vogels

 

Word mede-eiser

#komaangent

#Hambibleibt

 

Geef een reactie

Je email adres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Verstuur reactie