Klimaatzaak

Naar Nederlands voorbeeld spande Klimaatzaak een rechtszaak aan tegen de vier Belgische overheden omdat ze niet snel genoeg te werk gaan om onze duurzame toekomst te vrijwaren. 11 BV’s stellen alle overheden van dit land in gebreke uit ongenoegen over het gevoerde klimaatbeleid. Meer dan 30.000 burgers hebben zich al aangesloten bij het initiatief als mede-eiser.