Op Wielekes

Autoloos als we zijn, zijn (kinder)fietsen iets waar we helemaal niet minimalistisch over doen! Er staan er veel te blinken in huis, voor de deur en op onze verlanglijst. Ze zijn ons zo dierbaar en worden fel gekoesterd. Toch hadden we ‘de fietsotheek’ veel eerder moeten ontdekken!